REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI „CARD DE FIDELITATE Brutăria Kovács Pékség„

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de către S.C. Pîinea de Casă S.R.L., societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul social în România, Targu Mureș, Str. Kós Károly, nr. 21, Judetul Mureș, înregistrată la Registrul Comertului Tg. Mureș sub nr. J26/445/1991, având cod unic de înregistrare 1202920, atribut fiscal RO, reprezentată prin administrator Kovacs Bela

1.2. Participantii la program sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, in oricare din magazinele Brutăria Kovács Pékség si pe site-ul https://kovacs.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari să intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari în mod public, pe site-ul https://kovacs.ro

1.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site-ul https://kovacs.ro

2. ARIA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

2.1. Programul de fidelitate este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele Brutăriei Kovács Pékség, conform programului de functionare a fiecarui magazin, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Programul de fidelitate este lansat la data de 01 August 2018 și are durată nedeterminată.

3.2. Inainte de inceperea Programului si dupa incetarea duratei Programului, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Program.

3.3. Organizatorul are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea sau modificarea programului. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de S.C. Pîinea de Casă S.R.L cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului in toate magazinele Brutăriei Kovács Pékség, intr-un loc vizibil si pe pe site-ul https://kovacs.ro Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

4. DREPTURI DE PARTICIPARE. ELIBERAREA CARDULUI

4.1. Programul se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si este accesibil oricarei persoane fizice cu varsta de minim 15 ani impliniti la data inceperii Programului, cu domiciliul in Romania, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumita in continuare “Participant”). Persoanele sub 15 ani nu au dreptul sa participe la Program. Verificarea varstei se va face in momentul completarii formularului de inregistrare client fidel. Clientul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.

4.2. La program se poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de inscriere. Formularele de inscriere sunt accesibile in forma fizica, in oricare din magazinele Brutăriei Kovács Pékség. Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu date reale si citet. Câmpurile obligatorii sunt următoarele: nume, prenume, stradă, numărul, bloc, scară, etaj, apartament, sector/judeţ, localitate, data naşterii, telefon mobil, adresă e-mail şi semnatură. Formularul de inscriere in program se completeaza si se preda in magazinele Brutăriei Kovács Pékség. Formularul nesemnat sau continand date incomplete sau eronate nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea folosirii punctelor acumulate pe card si imposibilitatea accesului la discount-ul direct valabil cu cardul de fidelitate Brutăria Kovács Pékség.

4.3. Participarea la acest Program implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta Regulamentul Oficial sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a demonstra cu probe.

5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1. Conditii privind inscrierea valabila in Programul de fidelitate. Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Program este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor sectiunii 4 de mai sus;
• Inscrierea participantilor se face prin completarea corecta a unui formular de intregistrare.
• Participantul trebuie sa prezinte un act de identitate in magazin, pentru a verifica corectitudinea datelor furnizate.

5.2. Ce trebuie sa faca Participantul:
• Pentru a participa in Program, Participantul trebuie sa indeplineasca simultan toate conditiile prevazute la sectiunile 4 si 6 din Regulamentul Campaniei.
• Pentru a beneficia de promoții sau de colectarea punctelor, Clientul fidel trebuie să prezine cardul la cititorul marcat aflat langa casa, automat și fără solicitarea sau înmânarea personalului de vânzări.

6. CARDUL DE CLIENT FIDEL BRUTĂRIA KOVÁCS PÉKSÉG

6.1. La baza programului de fidelitate se află cardul de client fidel Brutăria Kovács Pékség Contactless destinat clienților Brutăriei Kovács Pékség.

6.2. Fiecare participant are dreptul la un singur card de fidelitate. Falsificarea oricărui card se pedepsește conform legilor.

6.3. Cardul de client fidel este disponibil clienților în mod gratuit, pe loc, în toate magazinele Brutăriei Kovács Pékség, în schimbul completării și semnării formularului de înscriere în prezentul program. Accesul la folosirea punctelor acumulate și la discount direct sunt posibile doar pentru Participanții care dețin un card cu toate datele obligatorii completate corect în sistem, adică au completat și semnat formularul de înscriere, conform specificațiilor din prezentul Regulament Oficial.

6.4. În cazul în care Participanții nu completează și nu semnează formularul de înscriere în totalitate, nu se va acepta inregistrarea ca si client fidel in acest program.

7. MECANISMUL PROGRAMULUI

7.1. Cardul de fidelitate Brutăria Kovács Pékség, este un program prin care posesorul de card are acces la promoții, campanii și reduceri speciale, poate beneficia de discount prin acumulare de inimioare la plata cu numerar a produselor, pe care apoi le poate utiliza pentru a plati o parte din alte produse.

7.2. În cazul în care Participantul optează pentru o promoție sau pentru o reducere specială de preț oferită de Organizator, posesorul de card trebuie să prezinte cardul la cititorul marca înainte să fie inițiat procesul de plată la casă.

7.3. Unitatea de măsură a punctelor la Brutăria Kovács Pékség sunt Inimioarele.

7.4. Sistemul de acumulare de inimioare este următorul: Inimioarele se acumulează pentru suma platită cu numerar sau card bancar la fiecare tranzacție. Pentru fiecare 1 RON întreg, plătit cu numerar sau card bancar, se va înregistra în contul posesorului 1 Inimioară. Nu se acordă inimioare pentru fracții mai mici de 1 leu întreg plătit. Nu se acorda inimioare pentru sumele care nu sunt platite cu numerar sau card bancar. Inimioarele de pe card vor fi vizualizate pe bonul emis la fiecare tranzacție.

7.5. Organizatorul poate organiza promoții de acordare sau răscumparare de puncte. Promoțiile vor fi comunicate în magazinele Brutăriei Kovács Pékség, pe pagina oficială, eventual pe principalele canale de socializare deținute de Organizator.

7.6. Dacă participantul returnează un produs, punctele acumulate aferente acestui produs se anulează.

7.7. Posesorul de card care, înainte de efectuarea cumpărăturii, nu scaneaza cardul la citiorul de card aflat langa casele de marcat, nu va acumula puncte, nu va benficia de discount direct și nici nu va beneficia de promoțiile destinate posesorilor de card de client fidel Brutăria Kovács Pékség.

7.8. Valorificarea Inimioarelor:

7.8.1. Valorificarea Inimioarelor acumulate se poate face la oricare tranzacție dacă Clientul are pe card Inimioare suficiente pentru valorificare la tranzacția respectivă.

7.8.2. Valorificarea Inimioarelor se poate face la următoarele categorii de produse (produsele proprii ale Brutăriei Kovács Pékség): pâine, patiserie, preambalate, sandwichuri, produse bisericești – produse pe ale căror etichete de preț in magazin se regaseste marcajul ♥ și arată cantitatea de Inimioare necesara. Pentru produsele achizitionate în sistem de prestatie nu se acumuleaza si nu se valorifica inimioare.

7.8.3. Sistemul de valorificare este următorul: fiecare produs marcat are o sumă exprimată în Inimioare cu un rest exprimat în RON.

7.8.4. La această tranzacție nu se acumulează Inimioare, deoarece promoțiile nu se suprapun.

7.8.5. Orice obiecție în ceea ce privește Inimioarele acumulate sau valorificate fraudulos poate fi acceptată doar în termen de 30 zile calendaristice de la data tranzacției. Sesizările legate de acumulările/valorificarile de Inimioare se iau în considerare cu condiția prezentării bonurilor de casă primite cu ocazia cumpărării, împreună cu un act de identitate valabil și o cerere formulată în scris și trimisă la sediul Organizatorului împreună cu bonul fiscal în original.

7.8.6. Promoțiile nu se cumulează!

7.8.7. Pentru clienții posesori de vouchere, cât și pentru clienții care au încheiat sau vor încheia contracte de vânzare-cumpărare specifice cu societatea Pîinea de Casă S.R.L., se vor aplica următoarele reguli particulare ale utilizării programului de fidelitate:

a) Se introduce o nouă modalitate de plată specifică acestei categorii de clienți, denumită „COMPENSARE”, prin care clienții vor folosi creditul instituit pe cardul lor de client, în vederea achitării totale sau parțiale a produselor achiziționate. 

b) Modalitatea de plată „COMPENSARE” nu se poate cumula cu modalitatea de plată „VALORIFICAREA INIMIOARELOR”. În acest sens, clienții pot alege una din cele două modalități de plată – totală sau parțială. 

c) Plata parțială, realizată ori prin COMPENSARE, ori prin VALORIFICAREA INIMIOARELOR, va fi întotdeauna întregită prin achitarea CASH sau cu CARDUL a restului de plată. 

d) În mod exemplificativ, clienții nu pot achita o parte din produs prin COMPENSARE și restul de preț prin VALORIFICAREA INIMIOARELOR. 

e) Pentru plata produselor prin COMPENSARE nu se acumulează INIMIOARE pe cardul clientului.

8. FOLOSIREA CARDULUI DE CLIENT FIDEL

8.1. Utilizarea cardului de client fidel se poate face numai de către titularul acestuia, în caz contrar, titularul cardului își asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă care poate să apară în legătura cu beneficiile cardului de fidelitate.

8.2. Pentru a acumula puncte sau pentru a beneficia de discounturi, Participantul va trebui sa anunte ca este posesor de card de fidelitate Brutăria Kovács Pékség si sa scaneze/apropie cardul la cititoarele aflate lângă fiecare casă de marcat inainte ca personalul de vanzari sa inceapa introducerea produselor in casa de marcat fiscala. Scanarea cardului se va efectua de catre posesorul acestuia, fără ajutorul personalului de vânzări. Sistemul este centralizat si cuprinde toate magazinele Brutăriei Kovács Pékség din judetul Mures. Astfel, punctele castigate in magazinele Brutăria Kovács Pékség sunt acumulate in acelasi cont al Participantului, cont ce poate fi folosit pentru cumpararea de produse din orice magazin Brutăria Kovács Pékség. De asemenea, accesul la discounturi sau promotii este posibil in oricare din magazinele Brutăria Kovács Pékség, cu exceptia cazurilor speciale in care promotiile se desfasoara doar in anumite magazine.

8.3. După prezentarea cardului la cititor, personalul de vânzări va avea acces la informații privind datele de indentificare ale Participantului, numărul de Inimioare si valoarea acestora, discounturile oferite pentru produsele achiziționate.

8.4. Cardul de client fidel conține după caz evidența programului de prestație.

8.5. Clienții care au optat pentru programul de prestație sunt înrolați automat în programul dedicat clienților fideli cu mențiunea că la tranzacțiile de prestație nu se acordă Inimioare.

9. CARDURILE NEFOLOSITE, DETERIORATE, PIERDUTE SAU FURATE

9.1. Cardul de client fidel emis către Participant este proprietatea Organizatorului.

9.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice card de client fidel după o perioadă de 12 luni de neutilizare sau care a fost folosit încălcându-se oricare dintre prevederile prezentului regulament sau ale dispozițiilor legale. Cardurile, odată anulate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul cardului de fidelitate respectiv va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de Inimioarele acumulate pe cardul anulat și orice alte beneficii atașate cardului de fidelitate respectiv, însa va putea solicita emiterea unui nou card de client fidel, completând un nou formular de înscriere.

9.3. Dacă un card de client fidel Brutăria Kovács Pékség s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anunțat în maxim 24 de ore la unul dintre următoarele numere de telefon 0265 211 678, 0746 022 883, 0733 052 101 relații cu clienții; cardul va fi blocat in cel mult 1 zi lucratoare. Participantul își asumă orice utilizare ilegală a cardului pierdut inclusiv folosirea inimioarelor acumulate până în acel moment, a voucherelor detinute pe cardul pierdut. Odata cu înștiințarea se vor comunica numele, adresa și celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care își pierde cardul sau ii este furat are dreptul la un nou card.

9.4. În perioada de înlocuire a cardului nu este posibilă utilizarea voucherelor, acumularea de Inimioare sau utilizarea acestora la plata altor produse si nici accesul la discounturile oferite pentru produse. In cazul cardurilor deteriorate, pierdute sau furate predarea noului card se face în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la anunțarea pierderii sau furtului, personal pe baza de Carte de identitate la sediul organizatorului din localitatea Tg. Mures, str. Kos Karoly, nr.21, jud. Mures. Prima inlocuire a cardului este gratuita, celelalte vor fi taxate cu 10 lei (inclus TVA)/card.

10. FUNCȚIONAREA SERVICIULUI DE RELAȚII CU CLIENȚII

10.1. Posesorii de card pot obține informații referitoare la funcționarea programului de loialitate și folosirea cardului apelând Serviciul Clienți Brutăria Kovács Pékség la numărul de telefon 0265 211 678, 0746 022 883, 0733 052 101 deschis conform programului de deschidere a magazinelor. Tot la acest număr, titularul cardului va anunța fără întârziere orice schimbare a informațiilor personale, inclusiv modificările de adresă și, de asemenea, va anunța pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de fidelitate. În scopul protejării datelor personale ale participanților la programul de fidelitate, serviciul clienți va solicita anumite informații pentru a stabili identitatea Participantului. Dacă operatorul de la serviciul clienți nu a stabilit în mod corespunzător identitatea Participantului el este îndreptățit să refuze furnizarea de informații.

11. COMUNICARE DE TIP MARKETING CU CLIENȚI

11.1. Clientul înregistrat în acest program acceptă ca Organizatorul programului să trimită mesaje de tip sms și mesaje de tip EDM sau e-mailuri de tip newsletter.

11.2. Clientul fidel acceptă să fie contactat telefonic cu scopul de a fi intervievat in cazul unor sondaje despre serviciile și produsele Brutăriei Kovács.

12. LIMITAREA RASPUNDERII

12.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a programului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelitate.

12.2. In eventualitatea unei dispute asupra programului sau acordarii/utilizării Inimioarelor decizia Organizatorului este definitiva.

12.3. Nici o eroare in datele furnizate de catre clienți fideli, acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor.

12.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:
• Erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal
• Reclamatiile referitoare la utilizarea Inimioarelor;
• Defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de date sau orice alte erori prin care operatiunea de inscriere a bonului fiscal nu poate fi dusa la bun sfarsit.
• Existenta la punctul de vanzare din magazinele participante a produselor.
• Reclamații trimise eronat sau incomplet.

12.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Programului, precum și a promoțiilor.

13. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE PARTICIPANTILOR

13.1. Organizatorul societatea PÎINEA DE CASĂ S.R.L. administrează datele cu caracter personal ale participanților la campanie, în condiții de siguranță și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679, Legea 677/2001, Legea de punere in aplicare a prevederilor GDPR și/sau cu deciziile emise de Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

13.2. Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Mai exact, înseamnă orice informații care vă identifică în mod direct sau indirect ca individ.

13.3. Participantul ia la cunoștință că datele sale personale incluse în Formularul de înscriere si obtinere consimtamant (”Date Personale”) vor fi prelucrate de către Pîinea de Casă S.R.L. în calitate de operator de date cu caracter personal și isi exprima acordul/ consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrari.

13.4. Tipurile de date cu caracter personal care sunt colectate și prelucrate de către Organizator, sunt următoarele: nume, prenume, data naşterii, sex, adresă, e-mail, telefon, telefon mobil, câte persoană consumă produsele brutăriei stradă, semnătură. Organizatorul folosește aceste date cu caracter personal doar în urma exprimării consimțământului de către participant prin completarea formularului, respectiv prin furnizarea datelor.

13.5. Scopurile prelucrarii. Organizatorul colectează datele cu caracter personal ante-menționate la punctul 13.2, în următoarele scopuri:

13.5.1. Pentru înscrierea datelor cu caracter personal în baza de date a Organizatorului, societatea Pîinea de Casă S.R.L.

13.5.2. În scopul înscrierii Participantului în Programul de fidelitate derulat de Pîinea de Casă S.R.L. În acest caz, prelucrarea Datelor Personale este necesară pentru participarea la Programul Card de fidelitate Brutaria Kovács Pékség (acopera: înscrierea/participarea la Program in vederea emiterii și/sau refacerii cardului, acumularii si utilizarii de inimioare si pentru orice alte operațiuni necesare derulării Programului de fidelitate, conform Prezentului Regulament de funcționare).

13.5.3. În scopul includerii Participantului în diverse campanii și comunicări de marketing derulate de Pîinea de Casă S.R.L.pentru participanții la Programul de fidelitate, prin următoarele activități de marketing: (i) primirea de informatii si noutati comerciale (acopera: trimiterea prin posta, email, telefon, SMS de mesaje de marketing generale, oferte promotionale, cupoane și/sau prin intermediul aplicatiei mobile, când va deveni operabilă); (ii) oferte si discounturi personalizate (acopera: trimiterea prin posta, email, telefon, SMS sau direct în magazinele Pîinea de Casă S.R.L., de mesaje, oferte promotionale, cupoane, și/sau prin intermediul aplicatiei mobile, când va deveni operabilă); (iii) participarea la studii de piata si sondaje (acopera: sondaje si studii de piata despre Programul de fidelitate si despre produsele si serviciile dezvoltate de Pîinea de Casă S.R.L.

13.5.4. În scopul transmiterii de invitații la evenimentele organizate de către Pîinea de Casă S.R.L, transmiterea ofertelor promoţionale, ofertelor exclusive, promovării de noi produse ale societății, inclusiv pentru a primi materiale informative transmise prin e-mail, telefonic sau SMS, pentru a colecta feedback-ul participanților referitor la serviciile oferite de Pîinea de Casă S.R.L. în magazine.

13.5.5. În scopuri statistice și de cercetare, inclusiv în vederea proiectării, dezvoltării, testării și utilizării de noi sisteme informatice/îmbunătățirea sistemelor informatice deja implementate, cu luarea de garanții adecvate conform cerințelor GDPR;

13.5.6. Pentru realizarea de diverse analize/studii în vederea îmbunătățirii produselor si serviciilor Pîinea de Casă S.R.L.

13.5.7. Pentru stocarea şi analiza informațiilor din reclamaţiile dumnevoastră transmise telefonic, prin email, prin formularul de contact, prin reţelele de socializare sau pe alte canale, dacă este cazul și pentru a raspunde solicitarilor dumnevoastră legate de buna funcţionare a Programului de Fidelitate

13.6. Transferul Datelor Personale. În cadrul operațiunilor de prelucrare efectuate în scopurile menționate mai sus, Datele Personale ale Participantului vor fi transferate către următoarele terțe părți, după cum urmează:

13.6.1. către Furnizorii externi de servicii ai Pîinea de Casă S.R.L. În cazul în care este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini contribuind la serviciile noastre în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Este posibil, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri autorizați pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor, sau pentru a vă trimite informațiile pe care ni le-ați solicitat. Vom partaja sau permite accesul la astfel de informații NUMAI furnizorilor externi de servicii după cum este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre. Aceste informații nu pot fi utilizate de către furnizorii externi de servicii pentru alte scopuri decat acelea pentru care au fost insarcinati in mod specific de catre societatea Pîinea de Casă S.R.L. Furnizorii externi de servicii vor fi obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor personale cu care vor intra în contact.

13.6.2. către consultanți externi, avocați etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase/litigioase;

13.6.3. către instituții și autorități publice (de exemplu, autoritati cu atributii de investigare a fraudelor, poliție, instanțele judecătorești etc.), dacă este cazul, în scopul exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale Pîinea de Casă S.R.L.

13.7. Durata de stocare a Datelor Personale

13.7.1. Datele Personale ale Participantului sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de Date Personale unde este necesar consimțământul Participantului, Datele Personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului de către Participant.

13.7.2. De asemenea, Datele Personale ale Participantului care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva Pîinea de Casă S.R.L.timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității.

13.7.3. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale Pîinea de Casă S.R.L., Datele Personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

13.7.4. După expirarea termenelor de mai sus, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale Pîinea de Casă S.R.L.

13.8. Drepturile Participantului privind protecția Datelor Personale. Participantul are următoarele drepturi în legătură cu protecția Datelor Personale prelucrate de către Pîinea de Casă S.R.L., în calitate de operator:

13.8.1. Dreptul la informare: dreptul Participantului de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către Pîinea de Casă S.R.L., care se materializează efectiv prin consultarea prezentului Regulament disponibil atât în toate magazinele/punctele de desfacere, cât și pe site-ul societății;

13.8.2. Dreptul de acces: dreptul Participantului de a obține din partea Pîinea de Casă S.R.L.o confirmare că acesta prelucrează sau nu date cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;

13.8.3. Dreptul la rectificare: dreptul Participantului de a obține de la Pîinea de Casă S.R.L., fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care il privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

13.8.4. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): dreptul Participantului de a obține de la Pîinea de Casă S.R.L., fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, în următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către Pîinea de Casă S.R.L.; (ii) Participantul își retrage consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) Participantul se opune prelucrărilor de Date Personale efectuate de Pîinea de Casă S.R.L.; (iv) datele cu caracter personal ale Participantului au fost prelucrate ilegal de către Pîinea de Casă S.R.L.; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Pîinea de Casă S.R.L.;

13.8.5. Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul Participantului de a obține de la Pîinea de Casă S.R.L.restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel: (i) Participantul contestă exactitatea datelor pe care le prelucrează Pîinea de Casă SRL; (ii) Prelucrarea Datelor Personale de către Pîinea de Casă S.R.L.este ilegală, iar Participantul nu vrea ștergerea Datelor Personale, ci solicită restricționarea utilizării lor de către Pîinea de Casă; (iii) Pîinea de Casă S.R.L.nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Participantul i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) Participantul se opune prelucrării. În cazul în care Participantul a obținut restricționarea prelucrării, Participantul va fi informat ulterior de către Pîinea de Casă S.R.L. înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

13.8.6. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul Participantului de a primi de la Pîinea de Casă S.R.L.datele cu caracter personal care il privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Participantul poate exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Participantului sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.

13.8.7. Dreptul la opoziție: dreptul Participantului de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării efectuate de Pîinea de Casă S.R.L.având ca temei juridic interesul legitim al acestuia.

13.8.8. Dreptul Participantului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Participantului, cum ar fi istoricul de achiziții ale Participantului etc.), care produce efecte juridice care privesc Participantul sau care îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

13.9. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, Participantul poate trimite o cerere scrisă prin e-mail la adresa: marketing@kovacs.ro sau prin poștă/curier la adresa sediului social al Pîinea de Casă S.R.L. din Tg. Mures, str. Kos Karoly, nr.21, jud. Mures.

13.10. Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor de mai sus, Pîinea de Casă S.R.L. poate cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea solicitantului cererii. Pîinea de Casă S.R.L. va furniza un răspuns privind cererea Participantului de exercitare a drepturilor de mai sus, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Termenul de răspuns de 30 de zile poate fi prelungit cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, conform reglementărilor GDPR. Pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse în prezenta Informare, Participantul se poate adresa către Pîinea de Casă S.R.L., la adresa de e-mail: marketing@kovacs.ro. Participantul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

13.11. Prin simpla participare la acest Program, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date SC Piinea de Casa S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) exclusiv in scopul derularii Programului.

13.12. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Programului si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

13.13. Refuzul dumneavoastră de a completa formularul, respectiv de a furniza datele Dvs. cu caracter personal ante-menționate reprezintă imposibilitatea participării la Programul de fidelitate și la beneficiile, promoțiile, reducerile și campaniile ce urmează a fi desfășurate în baza acestui program.

14. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

14.1. Inainte de implinirea perioadei prevazute, in cazul producerii unui eveniment iminent ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Programului.

14.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

14.3. Programul poate inceta, ori poate fi suspendat oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor sectiunii de mai sus.

15. LlTIGII

15.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Tg. Mures.

16. ALTE CLAUZE

16.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Director general                                                                                                                  Coordonator program
Kovács Béla                                                                                                                                     Harasztovics Arnold
director general                                                                                                                              manager marketing

Data:
31 iulie 2018.